top of page

Na této stránce najdete odkazy na některé diagnostické metody, které jsou dostupné zdarma a mají přinejmenším slušnou kvalitu. Oblast osobnostních a motivačních dotazníků a výkonových testů se potýká s tím, že na internetu jsou k dostání metody pochybné kvality. Slovem "pochybné kvality" nemusí automaticky znamenat nekvalitní. V některých případech jde spíš o to, že informace o jejich kvalitě nejsou k dohledání nebo že jejich kvalita nebyla zatím ověřena. 

Tak jako tak je potřeba k užívání psychodiagnostických metod přistupovat obezřetně, zvažovat celý kontext a nestavět svá rozhodnutí na jednom jediném nástroji. Zvláštní obezřetnost je potřeba mít v .případě, kdy nevyplňujete dotazník nebo test ve svém rodném jazyce.

ZTPI | Zimbardův dotazník časové perspektivy

Teorie časové perspektivy je teoretický rámec, se kterým velmi ráda pracuji. Je to komplexní přístup, který se zaměřuje na to, jak vnímáme v našem životě čas. Podle této teorie totiž to, jaká je naše převažující časová perspektiva, má pováženíhodný vliv na spoustu oblastí našeho života. Může se podílet na našem úspěchu, zdravém či naopak nezdravém životním stylu, pocitu štěstí v životě a vůbec na naši celkovou pohodu.

Autoři tohoto přístupu - Philip Zimbardo a John Boyd - vyvinuli dotazník, díky kterému můžete zjistit, jak máte své vnímání času rozložené mezi jednotlivé perspektivy (negativní minulost, pozitivní minulost, fatalistickou přítomnost, hedonistickou přítomnost a budoucnost). Kouzlo časové perspektivy je mimo jiné i v tom, že na ní lze pracovat a je možné posouvat ji z méně výhodných poloh do těch, které jsou nám mnohem prospěšnější.

Tým českých autorů adaptoval dotazník na zdejší podmínky a vy si tak díky jejich pilné práci můžete vyplnit dotazník ZTPI v češtině a zjistit také více o tom, jak jste na tom vy.

Pokud si dotazník vyplníte a budete chtít jeho výstupy konzultovat nebo na nich začít pracovat, budu ráda, když se mi ozvete.

Dotazník najdete ZDE.

BFI | Big Five Inventory

Takzvaná Velká pětka je asi nejrozšířenější teorie používaná při diagnostice osobnosti. Tento přístup popisuje pět aspektů osobnosti: neuroticismus, extroverzi, otevřenost, přívětivost a svědomitost. Získáváme tak informace o tom, nakolik je člověk psychicky stabilní, jaké má preference ve vztahu ke společnosti druhých lidí, zda je otevřený novým zkušenostem, poznatkům a zážitkům, nakolik je vstřícný a ochotný pomáhat druhým a jak je pečlivý, důkladný a vytrvalý.

Autorem dotazníku BFI je Oliver P. John z Univerzity v Berkley. Zpřístupnil ho pro nekomerční a výzkumné účely a vy si ho tak můžete vyplnit také. Bohužel na této stránce není dostupný v češtině. Budete si muset vystačit s angličtinou, němčinou, španělštinou nebo holandštinou. Výhodou dotazníku je, že pokud chcete, můžete si dotazník vyplnit společně s vaším kamarádem, kolegou, partnerem... prostě s kýmkoliv, a porovnat navzájem své výsledky.

Dotazník najdete ZDE.

bottom of page